Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Successiebelasting betalen als het huis niet is verkocht.

Erfbelasting betalen terwijl de woning die onderdeel van de erfenis vormt (nog) niet verkocht is. Een overlijden al een heel erg aangrijpend moment en dan ook nog een grote som belasting moeten betalen, we zullen de slogan "Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker" maar snel achterwege laten. 

 

In de Successiewet is bepaald dat de enige waarde die voor een woning geldt de waarde volgens de Wet waardering onroerende zaken is. De zogeheten WOZ-waarde. Eén keer per jaar wordt die vastgesteld en wel per de peildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan de vaststelling, oftewel de WOZ waarde van 2017 is de waarde op 1 januari 2016.

Als deze waarde te hoog is, bijvoorbeeld omdat de waarde van de woning in de huidige markt lager ligt, dan is er maar één oplossing: bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde. Dit kan ook al is de (originele) bezwaartermijn verlopen. Volgens de wet kan namelijk iedere belanghebbende een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente, waarna een nieuwe termijn aanvangt. Het is duidelijk dat een erfgenaam onder deze categorie valt, maar niet iedere gemeente is daar even makkelijk in.

Een erfgenaam kan uitstel van betaling van de aanslag verzoeken aan de Belastingdienst. Het beleid van de fiscus is dat als de aanslag minder dan € 50.000,- is en de erfgenamen uitstel voor maximaal een jaar vragen, de inspecteur zonder nadere voorwaarden uitstel verleent.

Wordt uitstel gevraagd voor langer dan één jaar of is de aanslag hoger dan € 50.000,- dan wordt ook uitstel verleend, maar dan moet er wel zekerheid komen in de vorm van een hypothecaire inschrijving ten gunste van de ontvanger.

Wij kunnen u adviseren en geruststellen dat het niet nodig is om een lening af te sluiten om de erfbelasting te betalen. 

Wilt u meer informatie over welk onderwerp dan ook, wij helpen u graag. Alle mogelijke manieren om met ons in contact te komen staan hier

 

Terug

Heeft u nog vragen?