Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Een op de vijf woningbezitters valt onder Wet Hillen

Iets meer dan een vijfde van de in totaal 4,3 miljoen woningeigenaren, bijna 22 procent, maakte in 2016 gebruik van de vrijstelling van het eigenwoningforfait.

Het gaat vooral om vermogende ouderen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de helft van de gevallen gaat het om huishoudens waarvan de kostwinner 68 jaar of ouder is en het doorsnee vermogen ruim 93.000 euro bedraagt.

Hoe ouder de woningeigenaar is, hoe lager de hypotheekschuld meestal is. In bijna 96 procent van de huishoudens met een vrijstelling is de kostwinner 45 jaar of ouder.

Bovendien hebben woningbezitters met een vrijstelling een aanzienlijk hoger doorsnee vermogen dan huishoudens die hier geen gebruik van kunnen maken. Daarbij heeft het CBS de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld niet meegerekend.

Ook hebben de huiseigenaren met een vrijstelling in doorsnee een hoger jaarinkomen dan mensen die dit niet hebben. Dat geldt voor bijna alle leeftijdsklassen, maar het verschil is het grootst bij 70- tot 75-jarigen. Het pensioen is voor bijna 63 procent het voornaamste inkomen.

Wet Hillen
De vrijstelling van het eigenwoningforfait geldt voor huiseigenaren die geen of slechts een kleine hypotheekschuld hebben. Dit is geregeld in de Wet Hillen, die in 2005 werd ingevoerd.

Door huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost een belastingkorting te geven, moesten woningbezitters gestimuleerd worden hun schuld af te lossen. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, kunnen huiseigenaren hiervoor een compensatie ontvangen.

Het kabinet wil de Wet Hillen afschaffen, omdat het sinds 2013 verplicht is een woning in dertig jaar tijd af te betalen om aanspraak te kunnen maken op hypotheekrenteaftrek. Daarmee dreigen de kosten voor de regeling te hoog op te lopen.

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait bedroeg in 2016 1,6 miljard euro. Dat komt neer op 1.470 euro per huishouden in doorsnee.

Bezit u ook een woning met veel overwaarde? Wilt u blijven wonen in dat huis en tevens beschikken tot de overwaarde? Dat kan! Wij kopen uw woning en u huurt deze vervolgens van ons weer terug.

 

 

Terug

Heeft u nog vragen?