Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

SNELLER DUIDELIJKHEID BIJ RELATIEBREUK

De NHG gaat de komende maanden werken aan procesverbeteringen. Hierdoor moet het voor hypotheekhouders sneller duidelijk worden of ze na een relatiebreuk het huis kunnen behouden.

Door de voorgestelde verbetering ontstaat er voor alle partijen sneller duidelijkheid. Het is de bedoeling dat partijen dan direct weten wat er van elkaar verwacht wordt en de consument snel weet of woningbehoud mogelijk is.

Als bij een relatiebeëindiging een van beide partners woningbehoud met behoud van de NHG-borgstelling wenst, dan zal door data-uitwisseling tussen de geldverstrekker en NHG straks direct een klantdossier worden bijgewerkt. Zo kan er snel uitsluitsel worden gegeven. Dit gebeurt op twee niveaus:

Risico:
Om woningbehoud te beoordelen vindt er een herbeoordeling plaats van het kredietrisico op de categorieën financieel huishouden, onderpand en hypotheek. Kan de achterblijvende partner de NHG-lening in de nieuwe situatie betalen? Bij een positieve uitkomst is woningbehoud mogelijk en kan aan de vertrekkende partner ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid worden verleend.

Checklistdata:
De meer kwalitatieve criteria zijn vertaald in enkele relevante stappen. Denk hierbij aan criteria met betrekking tot volledige medewerking: stel dat woningbehoud niet mogelijk is en de consumenten in aanmerking willen komen voor kwijtschelding van het verlies bij verkoop van de woning, dan zijn ook de beoordelingscriteria van belang die gaan over volledige medewerking: meewerken aan een zo hoog mogelijke woningopbrengst en een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening.

Mocht het niet mogelijk zijn de woning te behouden, maar moet je snel verkopen? Neem dan contact met ons op! Wij kopen uw woning vandaag nog.

Terug

Heeft u nog vragen?