Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Obstakels op de weg naar het verzorgingshuis.

In uw huidige woning gaat het niet langer een verzorgings- of verpleeghuis is onvermijdelijk. Er moet er veel geregeld worden. Wat komt u tegen? Wij zetten hier de zaken op een rij waar u op moet letten.

 

Wacht niet te lang.
Wanneer u het idee heeft dat u op kort termijn uwzelf niet meer kan behelpen in uw huidige woning, wacht niet te lang. Wanneer u acuut naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet verhuizen, dan is er nauwelijks tijd om een plek te zoeken die ­passend is. Daarom is het verstandig om tijdig te bepalen welk verzorgings­huis de voorkeur heeft. Dat wil ­zeggen: ruim voordat er een ­indicatie is. Het kan een verzorgings­huis in de eigen woonplaats zijn, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de buurt van de kinderen.

Verschillende huizen vergelijken
Elk verzorgings- en verpleeghuis is verschillend. Kies daarom een huis dat echt bij u past, en niet omdat het bijvoorbeeld toevallig dicht bij de oude woonplaats is. U vindt op ­www.kiesbeter.nl een overzicht van alle verzorgings­huizen en hun karakteristieken. Maak een eerste ­selectie en vraag informatie van de ­huizen die uw voorkeur hebben. Ook kunt u een keertje gaan ­kijken en praten met personeel en/of ­bewoners. Vraag of het huis een wachtlijst heeft.

De indicatie van het CIZ
U kunt alleen in een verzorgingshuis gaan wonen met een zogeheten ‘indicatie voor verblijf’ van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). De toekomstige bewoner kan zo’n indicatie zelf bij het CIZ aanvragen, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Ook de (huis)arts of de thuiszorg­instelling kan een indicatie ­aanvragen.
Het CIZ bepaalt hoeveel zorg ­iemand nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van tien Zorgzwaarte­pakketten (ZZP’s). Jaren geleden was ZZP1 voldoende om naar een verzorgingshuis te gaan. Nu is ­minimaal ZZP4 ­nodig. Dit staat voor ­‘beschut ­wonen met ­intensieve verzorging en uitgebreide begeleiding’. Als iemand niet meer zelfstandig kan wonen (bijvoorbeeld door beginnende ­dementie) en er is geen partner (meer) die dit kan opvangen, dan is ZZP4 op zijn plaats.

Voor particuliere verzorgings­huizen geldt dat u daar wél op eigen initiatief zonder indicatie naartoe kunt verhuizen. De ­bewoner moet de rekening dan wel volledig zelf betalen.

Uw huidige woning
Als u nog in bezit bent van een koopwoning zult u ook rekening moeten houden met dubbele kosten, wanneer u uw verzorgingshuis heeft gevonden wilt u natuurlijk niet met dubbele woonlasten komen. Wij van Voesenek Vastgoed kunnen uw woning vooraf al kopen en kan u verhuizen wanneer u wilt, wij helpen zelfs met de verhuizing. 

Als uw partner in een verzorgings­huis verblijft, woont u niet meer op hetzelfde adres. Toch kunt u wel fiscale ­partners en ­toeslagpartners blijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ­(gedurende twee jaar) samen de ­hypotheekrente mag aftrekken. Ook houdt u recht op huurtoeslag. Voor dit laatste moet u wel een ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ indienen bij de Belastingdienst. Die beoordeelt of u recht hebt op huurtoeslag.

Huiselijke beslommeringen
In een verzorgings- of verpleeghuis krijgt iedere bewoner een aangepaste, opgeknapte kamer, maar u moet zelf ook nog veel ­regelen. Om te beginnen moet u met uw eigen meubelen voor de inrichting zorgen. Het verzorgings­huis zorgt voor aansluitpunten voor telefoon, ­kabeltelevisie en internet, maar niet voor uw abonnementen. De kosten voor het wassen van de ­kleding is voor eigen rekening; deze kunnen flink oplopen. Het kan lang duren voordat de was weer schoon terug is; extra kleding en ondergoed is daarom vaak ­wenselijk (gelabeld, anders raakt het kwijt).

Werk uit handen geven
Het kan verstandig zijn om een ­volmacht te geven aan bijvoorbeeld een kind of een vertrouwde mantelzorger. Degene met de ­volmacht kan dan namens de bewoner handelen en alle ­administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en financiën voor zijn rekening nemen. De bewoner houdt (ondanks de volmacht) de mogelijkheid om zelf te ­handelen. En mocht de bewoner het overzicht kwijtraken, dan is er al iemand aangewezen die namens hem of haar in actie kan komen.

Wilt u meer informatie over welk onderwerp dan ook, wij helpen u graag. Alle mogelijke manieren om met ons in contact te komen staan hier

Voesenek Vastgoed koopt uw huis direct en desgewenst kan u nog geruime tijd in uw woning verblijven. 

Terug

Heeft u nog vragen?