Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Verbod asbestdaken uitgesteld

Nederlandse daken zijn in 2025 nog niet asbestvrij. Het verbod op asbest in daken dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, en dus stelt het kabinet voor om de invoering ervan drie jaar uit te stellen.

Het oorspronkelijke plan was om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren, maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt voor om dit te vertragen tot 1 januari 2028, drie jaar later dus. Bovendien mag er een uitzondering gemaakt worden voor gebouwen die tot 2030 worden gerenoveerd, verduurzaamd of gesloopt.

Met deze aanpassing hoopt zij op goedkeuring van de Eerste Kamer voor haar wetsvoorstel om asbest in daken te verbieden. Een datum hiervoor staat weliswaar niet in het wetsvoorstel, maar wel in de bijbehorende regelgeving. En vanwege de tijdsbepaling daarin lijkt de Senaat tegen de hele wet te stemmen, Met het uitstel van het verbod hoopt Van Veldhoven twijfelende senatoren over de streep te trekken.

De Eerste Kamer twijfelt of het plan vanwege de omvang en de bijbehorende kosten wel kans van slagen heeft binnen het oorspronkelijke tijdvak. Het gaat namelijk om naar schatting 400.000 panden, oftewel 80 miljoen vierkante meter aan dak waar nog asbest inzit. Ongeveer 100.000 van deze panden zijn woonhuizen. Huiseigenaren noemen de wet een 'ware nachtmerrie'. Zij vrezen torenhoge kosten voor het laten saneren van hun dak. Omdat er maar weinig bedrijven zijn die asbest mogen verwijderen, stijgen de prijzen per vierkante meter verwijderd dak nu al fors. 

Om 'schrijnende gevallen' tegemoet te komen, heeft Van Veldhoven 5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, al twijfelen experts of dat genoeg is. De staatssecretaris belooft nu om in 2022 te kijken of het genoeg is.

Daarnaast komt er nog dit jaar een fonds dat de bestaande subsidieregeling vervangt. Huiseigenaren die hun vermogen helemaal in hun huis hebben geïnvesteerd of alleen een AOW-uitkering hebben kunnen hier ook aanspraak op maken. 

 

Terug

Heeft u nog vragen?