Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Afschaffen inkomensnormen bij hypotheken

Als het aan Peter Boelhouwer ligt, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, verdwijnen de verplichte inkomensnormen bij hypotheken. 

De woningmarktprofessor reageert met zijn stellingname op een interview op amweb met scheidend toezichthouder Paul Schuiling van de AFM. Schuiling vindt dat moet worden opgepast met afwijken van de verstrekkingsnormen. Boelhouwer is het daar niet mee eens. “Ik zou überhaupt minder regels willen en meer maatwerk. We moeten veel meer naar het individu kijken. 

Boelhouwer vindt dat de huidige regelgeving al best veel ruimte biedt. “Je kan regels minder streng maken maar als men er geen gebruik van maakt heeft het niet veel zin. Ik zou ervoor zijn om de inkomensnormen af te schaffen, behalve voor NHG-hypotheken. 

Hij pleit ook voor meer verantwoordelijkheid bij hypotheekverstrekkers. “De AFM moet hypotheekverstrekkers controleren op dossiers en kijken of ze die op een goede manier onderbouwen. Als ze dat niet doen, geef ze dan een forse boete en trek op termijn hun vergunning in. Zij zijn nu een beetje verworden tot uitvoeringskantoren van de overheid.”

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen. Ook hebben wij een leuk alternatief voor een overbruggingskrediet waar wij u graag meer over vertellen.

Terug

Heeft u nog vragen?