Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed
Investeerders die huizen kopen

Investeerders die huizen kopen

Voesenek Vastgoed hoort tot een van de investeerders die huizen kopen, maar dan wel met een jarenlange ervaring in de particuliere woningmarkt

Dit is een vorm om van uw huis af te komen, waar vaak niet direct aan gedacht wordt. Bij menigeen, die zijn of haar woning kwijt wil, komt in een dergelijke situatie als eerste het woord makelaar opborrelen. Sommigen nemen het initiatief in eigen hand, wat in veel gevallen veel tijd en aandacht kost. Het vergt natuurlijk ook wel een omslag in denken bij het inschakelen van een investeerder. Het actieve moeten verkopen wordt dan ineens het meer passieve laten kopen. Wij van Voesenek Vastgoed hebben bij veel huizenbezitters veel stress kunnen voorkomen door hun huis te kopen. Stress slaat, in gevallen waar een huis verkocht moet worden en waar weinig tijd of aandacht beschikbaar is, soms ongenadig toe.

Geen gedoe? Verkoop aan ons.

Als een van de investeerders die huizen kopen kiezen wij voor de individuele aanpak

Dit is geen nieuwe rage in onze vastgoedonderneming. Zo werken wij al generaties lang, actief in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Door onze lange ervaring weten wij dat er regelmatig meer meespeelt dan alleen het verkopen (of kopen in ons geval) van een huis. Onze interesse gaat verder dan het inschatten van de waarde van uw huis en baserend daarop een bod doen. Wij hebben de mogelijkheid om ons flexibel op te stellen en gelijktijdig ook eventuele andere problemen op te lossen. Problemen die kunnen voorkomen door:

  • Het moeten leegruimen van een woning.
  • Een financiële situatie zodat de koop in een week geregeld zou moeten zijn.
  • Het huis nog een tijdje moeten bewonen omdat de nieuwe locatie nog niet beschikbaar is.
Wij denken graag met u mee! Vul ons formulier in.

Aan onze aanpak om uw huis te kopen zijn geen kosten verbonden

Dat schrijven wij hier zwart op wit omdat het geen loze belofte is. Alle kosten, van de eerste afspraak tot en met de directe uitbetaling van het afgesproken bedrag, zijn voor onze rekening. Dat is geen gering bedrag, zeker als u zich realiseert welke kosten op u afkomen als u uw huis zelf wilt (laten) verkopen. Wat voorbeelden? De reclamekosten, de courtage, plaatsing op internet, verkoopaantrekkelijk maken van uw huis, tijd vrijmaken voor kijkers, notariskosten enz.

Daar tegenover staat dat ons bod wat onder de marktwaarde zal liggen, maar uiteindelijk zullen plussen en minnen in evenwicht zijn. Pure winst is er voor u door het wegnemen van stress of zorgen, geen tijdverlies, geen risico's dat potentiële kopers afhaken en exact weten wanneer uw huis verkocht/ gekocht is en u over het geld kunt beschikken.

Direct zekerheid?

Geen kosten, geen verplichting maar wel een stuk wijzer

Bij Voesenek Vastgoed zijn uitleg en toelichting zonder enige verplichting en zoals al gemeld, zonder enige kosten. U kunt er zelfs voor kiezen om de participeren in de opbrengst van uw huis als wij dit doorverkopen.

Het beste advies dat wij u kunnen geven is de telefoon pakken, een afspraak maken en ervaren hoe wij u informeren, zonder onbegrijpelijk vakjargon en met begrip voor uw persoonlijke situatie.

Meer vragen? Neem contact met ons

Ook interessant: