Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Verkoop na ondertekening overeenkomst vanaf 1 februari nog onzekerder!

Een voorbehoud van bouwkundige keuring wordt in de nieuwe modelkoopovereenkomst voor woningen opgenomen. Vanaf 1 februari 2018 zal naast de bouwkundige keuring, ook het voorbehoud van financiering terug te vinden zijn in de overeenkomst. Dit laat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten in een kamerbrief.

De branche- en consumentenorganisaties NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond zijn het hierover eens geworden. De organisaties gebruiken hetzelfde modelcontract. Het contract gaat uit van een soort standaardsituatie bij de aankoop van een woning. Wel kan het contract aangepast worden aan bepaalde omstandigheden. De organisaties zijn met elkaar in overleg gegaan en hebben het gehad over de mogelijke riscio's die kopers lopen als zij afzien van het voorbehoud. 

Risico's verkleinen

Consumenten die een voorbehoud financiering of een voorbehoud bouwkundige keuring opnemen in het koopcontract, kunnen zonder bijkomende verplichtingen van de koop afzien als blijkt dat de hypotheek niet rond komt, of als de beoogde woning meer bouwkundige gebreken blijkt te hebben dan eerst gedacht. 

Als bij de aankoop van een huis de modelovereenkomst wordt gebruikt, is het verplicht om in het definitieve contract duidelijk te maken op welke punten er afgeweken wordt. Wanneer er is afgeweken, wordt de tekst in het contract doorgehaald. De organisaties hopen dat dit 'het bewustzijn' bij kopers vergroot. Ook zal er in het nieuwe modelkoopcontract worden gewezen op de risico’s als mensen besluiten af te zien van de voorbehoud van financiering en de bouwkundige keuring.

Meer inzicht

De VEH laat weten dat zij verwachten dat het bouwkundig voorbehoud vaker in het koopcontract zal blijven staan. "ls de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich daar in ieder geval van bewust en ook van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt". Wanneer er een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd, weet de koper veel beter waar hij mee af is. Na de keuring heeft de koper een duidelijk beeld met de staat van onderhoud van het huis en eventuele gebreken. Ook wordt meteen in kaart gebracht wat herstel ongeveer zal gaan kosten.

Zoals u leest is het wanneer u uiteindelijk een koper heeft gevonden via een traditionele makelaar nog steeds niet zeker dat uw huis daadwerkelijk verkocht is.

Wilt u zonder poespas uw woning met 100% zekerheid verkopen dan neemt u contact op met Voesenek Vastgoed wij kopen direct uw woning.

 

Terug

Heeft u nog vragen?