Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Dit zijn de gevolgen voor uw huis bij het nieuwe regeerakkoord

Het nieuwe kabinet is gevormd en vinden dit het juiste moment om een lastenverhoging door te voeren aangezien de hypotheekrente op dit moment zo laag is. Deze punten uit het nieuwe regeerakkoord zijn verder van invloed op uw huis. 
In de huidige bekende plannen werd de renteaftrek, het percentage van je betaalde hypotheekrente dat je mag aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1, sinds 2013 elk jaar met een half procent verlaagd tot 38 procent in 2041. In het nieuwe akkoord wordt deze verlaging vanaf 2020 versneld naar drie procent per jaar. Het tarief van 37 procent wordt zo al in 2023 bereikt.

Hypotheekregels
De afgelopen kabinetsperiode werden de hypotheekregels al aangepast om financiële risico's te beperken. Dit blijft zo. De maximale hypotheek wordt afgebouwd tot een maximale hoogte van de waarde van de woning. Dit is niet hetzelfde als de verkoopprijs, maar de getaxeerde waarde. Het verschil tussen de waarde van de woning en een eventueel overgeboden bedrag, moet uit eigen middelen komen en kan niet meer in een hypotheek opgenomen worden.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait, dat wordt opgeteld bij je belastbaar inkomen, daalt van 0,75 procentpunt van de WOZ-waarde van je woning naar 0,60 procent. Zodoende wordt het dalen van de hypotheekrenteaftrek deels gecompenseerd.

Huis afbetaald
Huiseigenaren die hun woning helemaal hebben afbetaald krijgen géén vrijstelling meer van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt geleidelijk weer ingevoerd voor deze groep. In het regeerakkoord staat nog dat dit uitgesmeerd wordt over een periode van twintig jaar. Echter na felle kritiek uit de achterban van de VVD en 50PLUS is deze periode verruimd naar dertig jaar.

Tweede huis
De vermogensbelasting daalt doordat het belastingvrije vermogen dat bestaat uit spaargeld, obligaties, aandelen óf een tweede huis wordt verhoogd van 25.225 naar 30.000 euro. Voor geregistreerde partners is dit gezamenlijk 60.000 euro.

Isolatie huurhuis
Woningcorporaties die hun woningen extra isoleren krijgen een korting op de verhuurdersheffing.

Gasvrije woningen
In 2021, het einde van deze kabinetsperiode, zullen nieuwe woningen en panden in de regel niet meer met gas verwarmd worden. De ambitie is om in 2021 jaarlijks 50.000 aardgasloze woningen op te leveren. Daarnaast bestaat de intentie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij te maken of zo energie-efficiënt te laten zijn dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.

Voesenek Vastgoed de huis opkoper, koopt graag uw woning om wat voor reden dan ook. Wilt u uw huis verkopen aan een vastgoedmakelaar? Neem dan contact met ons

Terug

Heeft u nog vragen?