Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Verlaten #5 Het land van ooit

Het Land van Ooit was een kinderthemapark in Drunen met een oppervlakte van 34 hectare. Het werd opgericht in 1989 door Marc Taminiau. De leiding was tot op het einde steeds in handen van verschillende leden van de familie Taminiau. Het park is meerdere malen in betalingsmoeilijkheden geraakt, maar tot 2007 is men daar steeds overheen gekomen.

"Hallo ik ben Kloontje! En ik ben al vijf jaar." Keek je vroeger ook altijd naar de televisieprogramma's van pretpark Het Land Van Ooit? Het was zo leuk om te kijken naar de avonturen van Kloontje het Reuzenkind en Sap de Aardwortel. We krijgen helemaal nostalgische gevoelens als we weer een klein stukje van de aflevering bekijken.

Het land van ooit was een park met ridderthema waarbij nadruk lag op theater: er waren veel acteurs die in het park rondliepen en een personage speelden uit het verhaal, alles onder het motto kinderen zijn de baas. De 'Gouverneur' was de bestuurder, Graaf Wildebras van Ooit & GravinneRondalia van Ooit zijn de 'staatshoofden'. Hoewel er veel nadruk op theater lag, zag het park zich halverwege de jaren negentig door teruglopende bezoekers genoodzaakt om enkele "snelle attracties" aan het park toe te voegen om zo meer bezoekers te trekken.

Het Land van Ooit sprak over zichzelf alsof het een echt land was, met inwoners (Ooiters), anderlanders (niet-Ooiters), grenzen, ridders en ridderinnen (de bezoekende kinderen) en hun lakeien (hun ouders). In het Land van Ooit werd ook een vreemde valuta gehanteerd, namelijk de OoitSent. Daarnaast gold er in het park een zogenaamde regel dat de kinderen de baas zijn, en niet hun ouders.

Op 21 november 2007 werd Het Land van Ooit failliet verklaard. Het Land van Ooit ging in 2006 al eens eerder over de kop. Na een doorstart bleef het aantal bezoekers tegenvallen. Als oorzaken worden hoge opstartkosten en het slechte weer genoemd (vrijwel alle attracties stonden buiten). Maar ook de negatieve publiciteit over de Belgische versie Ooit Tongeren heeft parten gespeeld, waardoor ook dit park de poorten moest sluiten.

In november 2007 vroeg Het Land van Ooit voor de tweede keer faillissement aan. Belangrijke reden voor het faillissement waren volgens de directie de tegenvallende bezoekcijfers. In maart 2008 vond de executieverkoop plaats van de roerende bezittingen. De gemeente kocht de grond en de opstallen. 

Je kunt er wel nog steeds doorheen wandelen. Er is sinds die tijd niet veel meer verandert aan het gebied en het enorme roze kasteel en veel poppen staan er nog.

 

 

Terug

Heeft u nog vragen?

Core Warning:PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php81/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imagick.so' - /usr/local/php81/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20210902/imagick.so: undefined symbol: zend_ce_countable