Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Hoe maak je bezwaar tegen de WOZ-waarde van je huis?

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking doen niet veel mensen, terwijl het soms best een voordeeltje op kan leveren. Dit is wat je moet weten over de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde is een inschatting van de waarde van je huis die wordt gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen te bepalen. Het is vrij makkelijk om te achterhalen hoe de gemeente tot dit bedrag komt. 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
De gemeente bepaalt de waarde van een woning of een andere onroerende zaak aan de hand van een taxatie. Hierbij wordt het bedrag berekend dat de woning had moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar, de waardepeildatum. Er word onder andere gekeken naar gegevens over de grond en het gebouw en er worden vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht bekeken. Via een computerberekening komt er dan voor ieder huis een waarde uit rollen. Gemeente bepalen de WOZ-waarde van alle woningen ieder jaar opnieuw.

Hoe kan ik controleren hoe de gemeente tot dit bedrag is gekomen?
Het taxatieverslag is op te vragen bij de gemeente (bij sommige gemeentes kan dit online door inloggen met digid). Daar staat in welke panden in de omgeving zijn gebruikt als referentie om de WOZ-waarde van jouw huis te bepalen. Sommige gemeenten sturen het taxatieverslag ook mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Dit taxatieverslag kun je naast de gegevens van het Kadaster leggen. Die houdt van ieder huis dat in Nederland wordt verkocht de koopsom bij en die gegevens zijn openbaar. Je kunt dus kijken wat er in je buurt betaald wordt voor huizen vergelijkbaar met je eigen woning

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?
Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking moet schriftelijk. In de brief waarin de WOZ-waarde van je huis wordt medegedeeld, staat het adres waar dat kan. Je moet bij je bezwaar vermelden waarom je het niet met de hoogte van het bedrag eens bent. Bij sommige gemeenten is het ondertussen ook mogelijk online een bezwaar in te dienen via DigiD. Bezwaar maken moet binnen zes weken nadat je de beschikking binnen hebt. De gemeente heeft zelf meer tijd om dan weer een antwoord te geven.

Heeft het zin om de WOZ-waarde aan te vechten?
Er komt dus redelijk wat kijken bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-beschikking en om die reden waagt bijna niemand zich eraan. Maar als je de stap zet is het vaak wel lonend: iets meer dan de helft van de bezwaren wordt gehonoreerd.

 

Terug

Heeft u nog vragen?