Voesenek Vastgoed
Voesenek Vastgoed

Problemen rond winkelcentrum De Lunet in Breda nog steeds niet opgelost

Gemeente Breda wil de eigenaren van het winkelcentrum de schadevergoeding van 9,6 miljoen euro niet betalen. De eigenaren eisen deze vergoeding. De gemeente blijft bij de eerder voorgestelde vergoeding die niet verder gaat dan 444.000 euro.

Uit een brief die de wethouder Alfred Arbouw aan de gemeenteraad heeft gestuurd erkent de bestuurder dat de eigenaar door toedoen van de gemeente Breda schade heeft geleden met het winkelcentrum, maar verder dan het genoemde bedrag wil de gemeente niet gaan.

De eigenaren van het winkelcentrum De Lunet (Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed en de gemeente Breda) zijn al jarenlang in een slepend juridisch gevecht gewikkeld rond De Lunet. Reden hiervan is is de bouw van het nieuwe winkelcentrum Stada Stores. De eigenaren van de Lunet voelde zich bedonderd omdat ze bij de aankoop van De Lunet een paar jaar eerder, niet op de hoogte was gesteld van die plannen. Na de opening van Stada Stores liep De Lunet leeg. Vorig jaar is de laatste huurder vertrokken.

In een tussenvonnis in mei dit jaar stelde de rechter de eigenaar van De Lunet in het gelijk. De gemeente Breda die tot dan toe niet verder wilde gaan dan het betalen van een schadebedrag van 100.000 euro kreeg te verstaan nog eens goed te kijken naar de werkelijke schade. De gemeente besloot daarop een nieuw bureau in te huren om de schade te taxeren.

Dit bureau taxeert de schade, zo blijkt uit de brief van de wethouder, op 4,6 miljoen euro. Maar omdat de gemeente niet overtuigd was, werd nog een derde partij ingeschakeld. Die komt tot de slotsom dat de schade niet alleen aanmerkelijk lager ligt, maar dat de Luneteigenaren in 2012 ook al een half miljoen euro aan compensatie ontvingen van de ontwikkelaar van Stada Stores. Daarom, zo valt in de brief van de gemeente te lezen, is de gemeente van plan om niet meer dan 444.000 euro te betalen.

De kans lijkt niet erg groot dat de Luneteigenaren daarmee akkoord zullen gaan. Advocaat Mieke Geeraedts van de Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed, liet eerder al weten dat alleen een bedrag met zes nullen als schadevergoeding voor haar cliënten acceptabel is. ,,En aangezien het bedrag waarmee de gemeente nu komt daar erg ver vandaag ligt, ligt het niet erg voor de hand dat we hiermee akkoord zullen gaan'', aldus Geeraedts  dinsdagmiddag. De advocaat wilde niet inhoudelijk op de brief ingaan. Mochten de Luneteigenaren het bod van de gemeente inderdaad afwijzen dan volgt er een nieuwe rechtszitting. 

 

Wij van Voesenek Voesenek vastgoed kopen geen grootschalige winkelcentra maar bij ons kan u wel uw woning met zekerheid verkopen 

Terug

Heeft u nog vragen?